تحصیلات تکمیلی دانشگاه- وظایف سازمانی
وظایف سازمانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

حوزه ستادی
مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه مسئولیت نظارت، هدایت و ارزیابی فعالیت‌های آموزشی تحصیلات تکمیلی دانشگاه را بر عهده دارد. همکاران و کارشناسان حوزه ستادی، هر یک امور مربوط به چند دانشکده را بر عهده دارند و در ارتباط مستقیم با تحصیلات تکمیلی دانشکده‌ها فعالیت می‌نمایند.

 • شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه:
  این شورا مرکب از معاون آموزشی دانشگاه، مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه و مدیران تحصیلات تکمیلی دانشکده‌ها می‌باشد و وظیفه آن، سیاستگذاری فعالیت‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه، برنامه‌ریزی اجرایی و نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و وزارت متبوع در این ارتباط می‌باشد.
   

 • کمیته منتخب تحصیلات تکمیلی دانشگاه:
  این کمیته، منتخب شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه است و به اموری مانند :
  تطبیق موردی مسائل و موضوعات تحصیلی دانشجویی با سیاست‌های کلی مصوب، و
  تهیه و پیشنهاد طرح جهت تقدیم به شورا می‌پردازد.
   

 • خدماتی که از سوی حوزه ستادی تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارائه می‌گردد، به شرح ذیل است:
  1- پذیرش و ثبت نام اولیه، تشکیل پرونده، صدور کارت دانشجویی و معرفی پذیرفته‌شدگان به دانشکده‌های مربوطه جهت شروع به تحصیل
  2- صدور گواهی اشتغال به تحصیل، صدور معرفی‌نامه‌ها و احکام مربوط به وضعیت تحصیلی دانشجویان از قبیل : گواهی رتبه، مشروطی، اخراجی، انصرافی، مرخصی تحصیلی، مهمان‌شدن، اضافه سنوات، نظام وظیفه (صدور معافیت تحصیلی در بدو ورود و اعلام فراغت از تحصیل یا اخراجی یا انصرافی دانشجویان به نظام وظیفه)، صدور برگ تسویه‌حساب دانشجو با بخش‌های مختلف دانشگاه به هنگام فراغت از تحصیل، اخراج یا انصراف
  3- کنترل ثبت نام ترم به ترم، کنترل نمرات، صدور مجوز دفاع پس از بررسی همه‌جانبه پرونده دانشجویان، اعلام وضعیت تحصیلی دانشجویان بورسیه به محل بورس آنان، درخواست ارزش تحصیلی دانشجویان جدید الورود از دانشگاه قبلی آنان
  4- مشاوره و راهنمایی دانشجویان و مراجعان جهت رفع مشکلات آموزشی
  5- بایگانی و نگهداری سوابق تحصیلی دانشجویان
  6- اعلام فراغت از تحصیل دانشجویان پس از تکمیل پرونده آنان
  7- برگزاری هر ساله آزمون دکتری در کلیه رشته‌ها
  8- برگزاری و اداره جلسات کمیته منتخب تحصیلات تکمیلی جهت بررسی پرونده آموزشی دانشجویان
  9- انجام حذف پزشکی و حذف اضطراری دروس دانشجویان پس از تأیید در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده و بعضاً دانشگاه

در سطح دانشکده‌ها
تمشیت امور اجرایی و برنامه‌ریزی آموزشی تحصیلات تکمیلی در سطح دانشکده تحت نظارت مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده انجام می‌پذیرد. کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده مسئولیت اجرایی امور مربوط به تحصیلات تکمیلی دانشکده را برعهده دارد.
در هر دانشکده، یک شورای تحصیلات تکمیلی مرکب از تعدادی از اعضای هیأت علمی به منظور مشاوره، هدایت و نظارت بر فعالیت‌های آموزشی تحصیلات تکمیلی وجود دارد که با مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده همکاری می‌نمایند.

 • خدماتی که از سوی تحصیلات تکمیلی دانشکده‌ها ارائه می‌شود به شرح ذیل می‌باشد:
  1- برنامه‌ریزی ارائه واحدهای درسی در هر نیمسال تحصیلی با رعایت واحدهای درسی پیش‌نیاز
  2- انجام واحد گیری درسی دانشجویان در آغاز هر نیمسال
  3- اعلام نمرات امتحانات در پایان هر نیمسال به دانشجویان و گزارش آْن به تحصیلات تکمیلی دانشگاه
  4- پیگیری مراحل مختلف در ارتباط با انتخاب واحدهای سمینار و پایان‌نامه دانشجویان از مرحله انتخاب موضوع، تصویب، دریافت گزارش پیشرفت کار پایان‌نامه و ارائه به تحصیلات تکمیلی دانشگاه، درخواست صدور مجوز دفاع نهایی از پایان‌نامه تحصیلی دانشجویان از تحصیلات تکمیلی دانشگاه، تهیه اعلان آگهی و برگزاری جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد و دکترا (توضیح آنکه هماهنگی دعوت از اساتید برای حضور در جلسه دفاعیه، ضمن هماهنگی با استاد راهنما به عهده دانشجو می‌باشد).
  5- ارسال درخواست‌های دانشجویان مبنی بر افزایش سنوات، مهمان‌شدن و ..... پس از تأیید دانشکده به تحصیلات تکمیلی دانشگاه جهت تأیید نهایی
  6- اعلام و انتقال اطلاعات مربوط به آیین‌نامه‌ها و مصوبات جدید وزارت‌خانه و دانشگاه و گزارش‌های مربوط به وضعیت تحصیلی دانشجویان
  7- اعلام مشروطی و عدم مراجعه دانشجویان به حوزه تحصیلات تکمیلی دانشگاه جهت تصمیم‌گیری نهایی

 
نشانی مطلب در وبگاه تحصیلات تکمیلی دانشگاه:
http://www.iust.ac.ir/find-52.9989.3139.fa.html
برگشت به اصل مطلب