تحصیلات تکمیلی دانشگاه- صدور گواهی اشتغال به تحصیل
مراحل صدور گواهی اشتغال به تحصیل

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مراحل صدور گواهی اشتغال به تحصیل

۱- دانشجو باید درخواست خود را در سیستم مکانیزه آموزش ثبت نماید.

۲- برای دریافت گواهی، هر روز صبح از ساعت ۹ الی ۱۱:۳۰ به کارشناس مربوطه (رشته تحصیلی دانشجو) در تحصیلات تکمیلی دانشگاه مراجعه نماید.

۳- پس از دریافت گواهی از کارشناس، جهت ممهور نمودن به رئیس اداره پذیرش، آقای مهندس جمیلی، مراجعه نماید.

یادآوری:

۱- دانشجو برای اخذ گواهی اشتغال به تحصیل حتماً باید ثبت‌نام ترم داشته باشد و حائز شرایط اخراج (دو ترم مشروطی) نباشد.

۲- گواهی اشتغال به تحصیل برای بخش‌های داخلی دانشگاه، توسط دانشکده صادر می‌گردد.

نشانی مطلب در وبگاه تحصیلات تکمیلی دانشگاه:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=52.10462.18003.fa
برگشت به اصل مطلب